name

Turopova Nigora Xolmurod qizi

  • Science ID:
  • Research ID:
  • ORCID:
  • Phone number
  • OfficeTerDU
  • Profession
  • View count2725
Biography

Total number of publications 25
Citations 2
Hirsch index 0

Articles

Title CoAuthors Main Language Views Readings
O’ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI SHAKLLANTIRISH MPTTP Turopova N.X.,
Rashidov A.I.
O'zbek 136 136
MAMLAKATIMIZDA ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA ENG SAMARALI YO'LLAR MPTTP Turopova N.X.,
Nurmatov I.S.
O'zbek 132 132
IQTISODIY MUVOZANAT VA UNING SHAKLLARI MPTTP Turopova N.X.,
Sattarov B.B.
O'zbek 367 367
DAVLATMIZ VA XALQARO ISHCHI KUCHI MIGRATSIYASI MPTTP Turopova N.X.,
Zoirova M.B.
O'zbek 133 133
MAMLAKAT BANK TIZIMINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MASALALARI MPTTP Turopova N.X.,
Umarqulov F.M.
O'zbek 103 103
YASHIL BYUDJETLASHTIRISH VA UNI O'ZBEKISTONDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI MPTTP Turopova N.X.,
Bozorova Z.O.
O'zbek 118 118
YAQIN KELAJAKDA KUZATILISHI MUMKIN BO’LGAN SUV TANQISLIGI MUAMMOSI MPTTP Turopova N.X.,
Xudoyqulov I.J.
O'zbek 100 100
IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI MPTTP Turopova N.X.,
Shoymurodov E.G.
O'zbek 121 121
STRATEGIK REJALASHTIRISHNI VAZIFALARI MPTTP Turopova N.X.,
Eshpo'latov N.F.
O'zbek 95 95
QISHLOQ XO’JALIGIDA XOSILDORLIKNI OSHIRISH VA YUQORI IQTISODIY O’SISHGA ERISHISH UCHUN SAMARALI USULLAR MPTTP Turopova N.X.,
Vaitov J.S.
O'zbek 103 103