-

Бош муҳаррир: кимё фанлари доктори, профессор Адхам Салимович Рафиқов.

Бош муҳаррир ўринбосари ва масъул котиб: техника бўйича фалсафа доктори, доцент Асрор Маҳмаюсупович Даминов.

Таҳририят ҳайъати:

Табиий толани дастлабки ишлаш технологияси бўйича;

т.ф.д., проф. А.З.Маматов, т.ф.д., проф. А.Парпиев, т.ф.н., проф., А.А.Исмаилов, т.ф.д., доц. Ш.Ш.Хакимов, т.ф.н., проф А.М.Салимов, т.ф.н., доц. Х.С.Усманов, PhD., проф. М.Э.Рузметов, т.ф.н. доц. М.А.Гаппарова, PhD., доц. А.П.Мавлянов, PhD. Т.Туйчиев, PhD. Н.А.Наврузов, PhD. М.М.Очилов, PhD. Ш.Ш.Шухратов, PhD. M.D.Shoraxmedova, DSc, М.Х.Ахмедов, PhD, Э.Берданов, PhD, С.Элмонов, PhD, М.Бобомуродов

Ипак ишлаб чиқариш технологияси бўйича;

т.ф.д., проф. А.Э.Гуламов, DcS. Ж.А.Ахмедов, т.ф.д., доц. К.Р.Авазов, PhD., доц. Х.Х.Умирзакова, PhD., Ж.Ш.Шарипов.

Йигириш технологияси бўйича;

т.ф.д., доц. Ж.Қ.Гафуров, т.ф.н., доц. С.Л.Матисмаилов, т.ф.н., доц. А.П.Пирматов, т.ф.н., доц. Ш.Р.Файзуллаев, PhD., доц. О.О.Ражапов, PhD., доц. Ф.Ф.Рахматуллинов, PhD., К.Ахмедов

Тўқимачилик матолари ишлаб чиқариш технологияси бўйича;

т.ф.д., проф. М.М.Муқимов, т.ф.д., проф. Н.Р.Ханходжаева, DSc., Д.Н.Кадирова, т.ф.д., доц. У.Т.Абдуллаев, т.ф.н., доц. Б.К.Хасанов, PhD., доц. Б.Д.Дониёров, т.ф.н., доц. М.А.Дониёрова, PhD. Г.Х.Гуляева, PhD. Х.А.Хазраткулов, PhD. Х.Ю.Расулов, PhD., доц. Н.Б.Юсупова, PhD., доц. О.А.Ортиқов, PhD., доц. У.Р.Узакова, PhD., в.б. доц. Р.М.Янгибоев.

Тўқимачилик материалшунослиги бўйича;

т.ф.д., проф. С.А.Хамроева, т.ф.н., проф. Т.А.Очилов, PhD. У.Б.Ражабова.

Кимёвий технология бўйича;

т.ф.д., проф. Д.Б.Худойбердиева, т.ф.д., проф. И.А.Набиева, DSc., доц. М.Х.Мирзахмедова, т.ф.н., доц. М.Ш.Хасанова, т.ф.н., доц. Н.С.Амирова, PhD., доц. С.Х.Каримов, т.фн., доц., С.Х.Хасанова.

Тикув буюмлари ишлаб чиқариш технологияси бўйича;

т.ф.д., проф. С.Ш.Тошпулатов, т.ф.д., проф. М.А.Мансурова, т.ф.н., доц. М.Бабаджанова, PhD., доц. А.Б.Касимова.

Чарм буюмлари ишлаб чиқариш технологияси бўйича;

т.ф.д., доц. А.Ю.Тошев, т.ф.д., доц. Н.Б.Мирзаев, PhD., доц. Д.З.Пазилова.

Матбаа технологиялари бўйича;

т.ф.д., проф. Х.А.Бабаханова, PhD. И.А.Буланов, PhD., доц. А.А.Джалилов, PhD., Д.Р.Сафаева.

Меҳнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича;

т.ф.д., доц. О.М.Йўлдошева, т.ф.н., С.Т.Тухтабаев, т.ф.н., доц. И.Ахмедов, PhD., И.Қ.Сабиров, PhD., Ф.Сирожиддинов, PhD., Н.Хусанова. 

Енгил саноат корхоналари иқтисодиёти бўйича;

PhD. Н.М.Муминова, PhD. М.Х.Темиров, PhD. О.А.Давронов, PhD. И.Б.Жуманиязов, PhD., М.Р.Худойкулов, PhD., Б.Б.Джураев, PhD. З.Х.Базаров.

Сохага тегишли фундаментал фанлар, инглиз ва немис тили филологияси;
DSc. Ф.Икромхонова, PhD. Г.Инамова, PhD. Х.Боймонов.