-

Bosh muharrir: kimyo fanlari doktori, professor Adxam Salimovich Rafiqov.

Bosh muharrir о‘rinbosari: texnika bо‘yicha falsafa doktori, dotsent Asror Mahmayusupovich Daminov

Mas’ul kotib: texnika bо‘yicha falsafa doktori, dotsent Nodir Amonovich Navruzov

Tahririyat hay’ati:

Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi;

t.f.d., prof. A.Z.Mamatov, t.f.d., prof. A.Parpiyev, t.f.d., prof. M.Ergashov, t.f.n., prof., A.A.Ismailov, t.f.d., dots. SH.SH.Xakimov, t.f.n., prof A.M.Salimov,  t.f.n., dots. X.S.Usmanov, PhD., prof. M.E.Ruzmetov, t.f.n. dots. M.A.Gapparova, PhD., dots. A.P.Mavlyanov, PhD. T.Tuychiyev, PhD. N.A.Navruzov, PhD. M.M.Ochilov, PhD. SH.SH.Shuxratov, PhD. M.D.Shoraxmedova, DSc, M.X.Axmedov, PhD, E.Berdanov, PhD, S.Elmonov, PhD, M.Bobomurodov

Ipak ishlab chiqarish texnologiyasi;

t.f.d., prof. A.E.Gulamov, DcS. J.A.Axmedov, t.f.d., dots. K.R.Avazov, PhD., dots. X.X.Umirzakova, PhD., J.SH.Sharipov

Yigirish texnologiyasi;

t.f.d., dots. J.Q.Gafurov, t.f.n., dots. S.L.Matismailov, t.f.n., dots. A.P.Pirmatov, t.f.n., dots. SH.R.Fayzullayev, PhD., dots. O.O.Rajapov, PhD., dots. F.F.Raxmatullinov, PhD., K.Axmedov

Tо‘qimachilik matolari ishlab chiqarish texnologiyasi;

t.f.d., prof. M.M.Muqimov, t.f.d., prof. N.R.Xanxodjayeva, DSc., D.N.Kadirova, t.f.d., dots. U.T.Abdullayev, t.f.n., dots. B.K.Xasanov, PhD., dots. B.D.Doniyorov, t.f.n., dots. M.A.Doniyorova, PhD. G.X.Gulyayeva, PhD. X.A.Xazratkulov, PhD. X.Y.Rasulov, PhD., dots. N.B.Yusupova, PhD., dots. O.A.Ortiqov, PhD., dots. U.R.Uzakova, PhD., v.b. dots. R.M.Yangiboyev

Tо‘qimachilik materialshunosligi;

t.f.d., prof. S.A.Xamroyeva, t.f.n., prof. T.A.Ochilov, PhD. U.B.Rajabova

Kimyoviy texnologiya;

t.f.d., prof. D.B.Xudoyberdiyeva, t.f.d., prof. I.A.Nabiyeva, DSc., dots. M.X.Mirzaxmedova, t.f.n., dots. M.SH.Xasanova, t.f.n., dots. N.S.Amirova, PhD., dots. S.X.Karimov, t.fn., dots., S.X.Xasanova

Tikuv buyumlari ishlab chiqarish texnologiyasi;

t.f.d., prof. S.SH.Toshpulatov, t.f.d., prof. M.A.Mansurova, t.f.n., dots. M.Babadjanova, PhD., dots. A.B.Kasimova

Charm buyumlari ishlab chiqarish texnologiyasi;

t.f.d., dots. A.Y.Toshev, t.f.d., dots. N.B.Mirzayev, PhD., dots. D.Z.Pazilova

Matbaa texnologiyalari;

t.f.d., prof. X.A.Babaxanova, PhD. I.A.Bulanov, PhD., dots. A.A.Djalilov, PhD., D.R.Safayeva

Mehnat muxofazasi va texnika xavfsizligi;

t.f.d., dots. O.M.Yо‘ldosheva, t.f.n., S.T.Tuxtabayev, t.f.n., dots. I.Axmedov, PhD., I.Q.Sabirov, PhD., F.Sirojiddinov, PhD., N.Xusanova.

Yengil sanoat korxonalari iqtisodiyoti;

PhD. N.M.Muminova, PhD. M.X.Temirov, PhD. O.A.Davronov, PhD. I.B.Jumaniyazov, PhD., M.R.Xudoykulov, PhD., B.B.Djurayev, PhD. Z.X.Bazarov

Soxaga tegishli fundamental fanlar, ingliz va nemis tili filologiyasi;
DSc. F.Ikromxonova, PhD. G.Inamova, PhD. X.Boymonov