-

Бош муҳаррир: кимё фанлари доктори, профессор Адхам Салимович Рафиқов.

Бош муҳаррир ўринбосари ва масъул котиб: техника бўйича фалсафа доктори, доцент Асрор Маҳмаюсупович Даминов.

Таҳририят ҳайъати:

Табиий толани дастлабки ишлаш технологияси бўйича;

т.ф.д., проф. А.З.Маматов, т.ф.д., проф. А.Парпиев, т.ф.д., проф.И.Мадумаров, т.ф.н., доц. А.А.Исмаилов, т.ф.д., доц. Ш.Ш.Хакимов, т.ф.н., проф А.М.Салимов, т.ф.н., доц. Х.С.Усманов, PhD., проф. М.Э.Рузметов, т.ф.н. доц. М.А.Гаппарова, PhD., доц. А.П.Мавлянов, PhD. Т.Туйчиев, PhD. Н.А.Наврузов, PhD. М.М.Очилов, PhD. Ш.Ш.Шухратов, PhD. M.D.Shoraxmedova, DSc, М.Х.Ахмедов.

Ипак ишлаб чиқариш технологияси бўйича;

т.ф.д., проф.Х.Алимова, т.ф.д., проф. А.Э.Гуламов, DcS. Ж.А.Ахмедов, т.ф.д., доц. К.Р.Авазов, PhD., доц. Х.Х.Умирзакова.

Йигириш технологияси бўйича;

проф. Қ.Гафуров, т.ф.д., доц. Ж.Қ.Гафуров, т.ф.н., доц. С.Л.Матисмаилов, т.ф.н., доц. А.П.Пирматов, т.ф.н., доц. Ш.Р.Файзуллаев, PhD., доц. О.О.Ражапов, PhD., доц. Ф.Ф.Рахматуллинов, PhD., К.Ахмедов

Тўқимачилик матолари ишлаб чиқариш технологияси бўйича;

т.ф.н., проф. Э.Ш.Алимбоев, т.ф.д., проф. М.М.Муқимов, т.ф.д., проф. Н.Р.Ханходжаева, DSc., Д.Н.Кадирова, т.ф.н., доц. У.Т.Абдуллаев, PhD., доц. Б.Д.Дониёров, т.ф.н., доц. М.А.Дониёрова, PhD. Г.Х.Гуляева, PhD. Х.А.Хазраткулов, PhD. Х.Ю.Расулов, PhD., доц. Н.Б.Юсупова.

Тўқимачилик материалшунослиги бўйича;

т.ф.д., проф. С.А.Хамроева, т.ф.н., проф. Т.А.Очилов, PhD. У.Б.Ражабова.

Кимёвий технология бўйича;

т.ф.д., проф. Д.Б.Худойбердиева, т.ф.д., проф. И.А.Набиева, DSc., доц. М.Х.Мирзахмедова, т.ф.н., доц. Н.С.Амирова, PhD., доц. С.Х.Каримов.

Тикув буюмлари ишлаб чиқариш технологияси бўйича;

т.ф.д., проф. С.Ш.Тошпулатов, т.ф.д., проф. М.А.Мансурова, т.ф.н., доц. М.Бабаджанова, PhD., доц. А.Б.Касимова.

Чарм буюмлари ишлаб чиқариш технологияси бўйича;

т.ф.д., доц. А.Ю.Тошев, т.ф.д., доц. Н.Б.Мирзаев, PhD., доц. Д.З.Пазилова.

Матбаа технологиялари бўйича;

т.ф.д., проф. Х.А.Бабаханова, PhD. И.А.Буланов, PhD., доц. А.А.Джалилов.

Меҳнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича;

т.ф.д., доц. О.М.Йўлдошева, т.ф.н., С.Т.Тухтабаев, т.ф.н., доц. И.Ахмедов, PhD., И.Қ.Сабиров, PhD., Ф.Сирожиддинов. 

Енгил саноат корхоналари иқтисодиёти бўйича;

PhD. Н.М.Муминова, PhD. М.Х.Темиров, PhD. О.А.Давронов, PhD., Б.Б.Джураев, PhD. З.Х.Базаров.

Сохага тегишли фундаментал фанлар, инглиз ва немис тили филологияси;
DSc. Ф.Икромхонова, PhD. Г.Инамова, PhD. Х.Боймонов.