book
3 views

UzSCI

  • Foundation2021
  • Frequency year4
  • Short Name“Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби” илмий журнали
  • Websitehttp://finance.tsue.uz/
  • Issn Print2181-1865
  • Issn Online-
  • Issn English-
  • WOSNo
  • ScopusNo
  • РИНЦNo

Ушбу вазифаларни ҳал этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.10.2006 йилдаги 214-сонли “Ўзбекистон Республикасида оммавий ахборот воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарори ҳар томонлама ўрганиб чиқилди. Ушбу қарорнинг биринчи “Умумий қоидалар” номли бобининг иккинчи бандида оммавий ахборот воситаси дейилганда оммавий ахборотни даврий тарқатишнинг доимий номга эга бўлган ҳамда босма тарзда (газеталар, журналлар, ахборотномалар, бюллетенлар ва бошқалар) ва (ёки) электрон тарзда (теле-, радио-, видео-, кинохроникал дастурлар, умумфойдаланишдаги телекоммуникация тармоқларидаги веб-сайтлар) олти ойда камида бир марта нашр этиладиган ёки эфирга бериладиган шакли ҳамда ахборотни даврий тарқатишнинг бошқа шакллари тушунилади, деб таъкидланганлиги боис Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг “Актуар молия ва бугалтерия ҳисоби” номли илмий электрон журналини таъсис этиш бўйича Илмий Кенгаш қарори қабул қилинди.
Ушбу электрон илмий журналда муаллифлар ўз мақолаларини саноат, инфратузилмалар, транспорт ва коммуникация қурилишини инновацион ривожлантириш, банк-молия тизимини янада ислоҳ этиш ва унинг барқарорлигини ошириш, узоқ истиқболдаги таркибий ўзгаришларни давом эттириш ва инновацион иқтисодиёт рақобатбардошлигини янада оширишни таъминлаш масалаларига қаратишлари тавсия этилади.

Таҳрир кенгаши раиси
Шарипов Конгратбой Авезимбетович
т.ф.д., профессор
Бош муҳаррир
Бурханов Aктам Усманович
и.ф.д., профессор

Editions of this journal