book
12 views

UzSCI

  • Issn Print-
  • Issn Online2181-2926
  • Issn English-
  • WOSNo
  • ScopusNo
  • РИНЦNo

Elektron ilmiy-amaliy tibbiyot jurnali O'zbekistonlik va xorijiy olimlarning bolalar Kasalliklarini tashxislash, davolash va oldini olishning ilg'or usullarini ishlab chigishga va innovatsion
tibbiy texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar natijalarini aks ettiruvchi doimiy ko'rib
chigiladigan elektron nashr hisoblanadi.

Andijon davlat tibbiyot instituti va "I-EDU ma'lumot
GROUP" MChJ
hamkorligida O*zbekiston Respublikasi
P r e z i d e n t i Administratsiyasi huzuridagi
Axborot
va
ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yil 13-yanvarda ro'yxatdan o'tgan "Xalgaro ilmiy pediatriya jurnali" tashkil gilindi (guvohnoma N91501), Xalharo indeksi: ISSN 2181-2926
(Online), web-sayt: www.ijsp.uz.
Jurnalning asosiy maqsadi sog'liqni saqlashning barcha bo'g'inlari xodimlarini bolalarda utirl
kasalliklarda tashxis qo'yish, davolash av 'profilaktikasini takomillashtirish bo'yicha
innovation yondashuvlar bilan tanishtirish, tibbiyot va ilmiy tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish va takomillashtirish, tibbiyot sohasidagi ilmiy-amaliy yutuglar av bilimlarni
[umumlashtirish, ilmiy jamoatchilik e'tiborini O'zbekiston pediatriya fanning eng dolzarb
yo'nalishlariga qaratish.
O*zbekistonlik mualliflar - pediatriya olimlarining xalgaro ilmiy hamjamiyatga integratsiyalashuvi, ularning ilmiy ishlarining xalgaro ma'lumotlar bazalarida indeksatsiyasini oshirish va yugori sifatli ilmiy ishlarni xalqaro ilmiy hamjamiyatda targatish hisoblanadi.

Editions of this journal