book
1 views

UzSCI

  • Issn Print3030-3133
  • Issn Online
  • Issn English
  • WOSNo
  • ScopusNo
  • РИНЦNo

Medicineproblems.uz-Тиббиёт фанларининг долзарб масалалари илмий-амалий электрон журнал бўлиб, у расман оммавий ахборот воситаси сифатида 2023 йил 2 март куни 066517-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган. Журнал 2023 йилдан бошлаб чоп этилади. Нашрда тиббиёт фанлари ва фармацевтика фанлари бўйича мақолалар чоп этилади.

Таҳририятга келиб тушган барча мақолалар махсус антиплагиат дастурида текшириб чиқилади ҳамда мақола қўлёзмаси муаллиф кўрсатилмаган ҳолда тақризлаш учун юборилади. Мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида қабул қилинади.

Бош муҳаррир: Исанова Шоира Тулқиновна, тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори, Самарқанд давлат тиббиёт университети доценти в/б (Самарқанд, Ўзбекистон)

Editions of this journal