book
1 views

UzSCI

  • Issn Print2181-2268
  • Issn Online2010-9075
  • Issn English
  • WOSNo
  • ScopusNo
  • РИНЦNo

“Jismoniy tarbiya va sport axborotnomasi”  ilmiy amaliy jurnali 2020 yilda tashkil etilgan. Jurnalda O‘zbekiston Respublikasi, qo‘shni Markaziy Osiyo davlatlari va boshqa xorijiy mamlakatlari pedagogika sohasi olimlarining oldin chop etilmagan dolzarb mavzulardagi,  tugallangan pedagogika ilmiy tadqiqotlarning natijalari va ularni olishda mualliflarning shaxsiy hissasini o‘zida aks ettirgan o‘zbek, rus  tillaridagi maqolalari nashr qilinadi. Jurnal  Onlayn bo‘lib, OAK etiladi. Jurnal  Onlayn bo‘lib, OAK ro‘yxatiga kiritilgan. Pedagogika sohasida olib borilayotgan ilmiy – amaliy innovatsion yangiliklarni, yosh olimlar, ilmiy tadqiqotchi izlano‘vchilarni   pedagogikaning dolzarb mavzulariga oid  maqolalarini,hamda respublika sport idoralari xodimlari amalga oshirayotgan ilmiy-innovatsion ishlarni tahliliy materiallari orqali Qoraqalpoq, O‘zbek, Rus, Ingliz tilida yoritadi.

“Jismoniy tarbiya va sport axborotnomasi”  ilmiy amaliy jurnali 2020 yilda tashkil etilgan. Jurnalda O‘zbekiston Respublikasi, qo‘shni Markaziy Osiyo davlatlari va boshqa xorijiy mamlakatlari pedagogika sohasi olimlarining oldin chop etilmagan dolzarb mavzulardagi,  tugallangan pedagogika ilmiy tadqiqotlarning natijalari va ularni olishda mualliflarning shaxsiy hissasini o‘zida aks ettirgan o‘zbek, rus  tillaridagi maqolalari nashr qilinadi. Jurnal  Onlayn bo‘lib, OAK etiladi. Jurnal  Onlayn bo‘lib, OAK ro‘yxatiga kiritilgan. Pedagogika sohasida olib borilayotgan ilmiy – amaliy innovatsion yangiliklarni, yosh olimlar, ilmiy tadqiqotchi izlano‘vchilarni   pedagogikaning dolzarb mavzulariga oid  maqolalarini,hamda respublika sport idoralari xodimlari amalga oshirayotgan ilmiy-innovatsion ishlarni tahliliy materiallari orqali Qoraqalpoq, O‘zbek, Rus, Ingliz tilida yoritadi.

Editions of this journal