Ilmiy-amaliy, tahliliy jurnal bo‘lib, asosiy maqsadi – huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish va ularni profilaktika qilish sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari, yuridik fanlarga oid nazariy va amaliy masalalarni yoritish, munozarali masalalarni muhokama qilish uchun professional maydon yaratish.

Ilmiy-amaliy, tahliliy jurnal bo‘lib, asosiy maqsadi – huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish va ularni profilaktika qilish sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari, yuridik fanlarga oid nazariy va amaliy masalalarni yoritish, munozarali masalalarni muhokama qilish uchun professional maydon yaratish.