2617

O‟rta Osiyo tarixiy voqealarga g‟oyat boy o‟lka bo‟lishi bilan birga azaldan ilm-fan, madaniyat va ma‟naviyatning markazlaridan biri bo‟lib kelgan. Bu o‟lka dunyoga ma‟naviyat va ma‟rifatning barcha sohalarida yuzlab, minglab jahonshumul ulug‟ zotlar, davlat arboblarini tarbiyalab bergan. Umumbashariyat ma‟rifatparvarligini yaratishda buyuk ajdodlarimiz bevosita ishtirok etganlar, uning taraqqiyoti va boyishiga ulkan hissa qo‟shganlar. O‟rta Osiyoning madaniy merosi jahon madaniyati va ma‟rifatining zuviy ajralmas tarkibiy qismidir.

  • Название журналаARES
  • Номер выпускаVolume 2, Issue 6
  • Количество просмотров2617
  • Количество прочтений2617
  • Дата публикации21-03-2024
  • Язык статьиO'zbek
  • Страницы108-113
Ўзбек

O‟rta Osiyo tarixiy voqealarga g‟oyat boy o‟lka bo‟lishi bilan birga azaldan ilm-fan, madaniyat va ma‟naviyatning markazlaridan biri bo‟lib kelgan. Bu o‟lka dunyoga ma‟naviyat va ma‟rifatning barcha sohalarida yuzlab, minglab jahonshumul ulug‟ zotlar, davlat arboblarini tarbiyalab bergan. Umumbashariyat ma‟rifatparvarligini yaratishda buyuk ajdodlarimiz bevosita ishtirok etganlar, uning taraqqiyoti va boyishiga ulkan hissa qo‟shganlar. O‟rta Osiyoning madaniy merosi jahon madaniyati va ma‟rifatining zuviy ajralmas tarkibiy qismidir.

Имя автора Должность Наименование организации
1 Vafoeva G.B. student Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti
Название ссылки
1 1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‟q. T.: Sharq. 1998-yil
2 2. N.A.Jumayeva. O‟rta Osiyo allomalarining ilmiy me‟rosi. Uslubiy qo‟llanma. Buxoro, “Durdona” nashriyoti. 2013.
3 3. review.uz/uz/712 Shavkat Mirziyoyev O„zbekiston yoshlari forumida yoshlar uchun muhim bir yangilikni yetkazdi.
4 4. Rasulov, A. R. (2021). O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari faoliyati, o'zgarish va muammolar. Academic Research in Educational Sciences, 2(2), 257-264.
В ожидании