name

Asqarov Ibrohimjon Rahmonovich

  • Science ID: 27858
  • Research ID:
  • ORCID:
  • Phone number
  • ОфисAndijan State University
  • Профессия
  • Количество просмотров200
Биография

Общее количество публикаций 4
Индекс цитируемости 2
Индекс хирша 0

Статьи

Заглавие Авторы Язык статьи Просмотры Чтения
QON BOSIMINING OSHISHI KASALLIGIDA ISHLATILADIGAN SINTETIK DORILARNING INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI SJFSU Asqarov I.R.,
Akbarova M.M.,
Smanova Z.A.
O'zbek 68 57
МУҲИМ AНТИОКСИДAНТЛAРНИНГ КИМЁВИЙ ХОССAЛAРИ ВA ОЗИҚ-ОВҚAТ СAНОAТИДAГИ AҲAМИЯТИ SJFSU Xasanova D.T.,
Asqarov I.R.,
Umarova G.Q.,
Tulanova O.Z.,
Zokirjonova D.Z.
O'zbek 51
XALQ TABOBATIDA BUYRAK TOSHI KASALLIGINI DAVOLASHDA ZAYTUN MOYIDAN FOYDALANISH SJFSU Asqarov I.R.,
Ubaydullayev K.T.
O'zbek 46 31
CHEMICAL COMPOSITION OF MODERN MEDICINES USED IN HEADACHE AND OFFICINAL NIGELLA SATIVA SJFSU Asqarov I.R.,
Xusanov U.S.
O'zbek 35