Журнал 2015 йилдан нашр қилина бошланди, 2014 йил 22 сентябрда Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги томонидан рўйхатга олинган. (Гувоҳнома № 05 –066).

Нашр тили: ўзбек, рус, инглиз.

Институтнинг “Фан ва технологиялар тараққиёти” журнали мазмуни ва моҳияти жиҳатидан талаб даражасида бўлиб, Олий Аттестация Комиссияси раёсатининг 29.03.2017 йилдаги № 233/4 рақамли қарори билан 02.00.00 – Кимё фанлари ҳамда 05.00.00 – Техника фанлари бўйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Журнал фан ва технологияларнинг илмий-назарий ва илмий –амалий соҳа йўналишларига ихтисослашган бўлиб, қуйидаги рукнлар бўйича ўз фаолиятини юритиб келмоқда:

1. Нефт – газ, кимё саноати

2. Енгил саноат технология ва жихозлари

3. Машинасозлик ва энергетика

4. Информатика ва ахборот –коммуникацион тизимлар

5. Аниқ ва ижтимоий – иқтисодий фанлар

Юқорида баён этилган ҳар бир рукнга тегишли илмий мақолаларни ички экспертизадан ўтказиш учун экспертлар гуруҳлари тузилган бўлиб, мақолаларнинг илмийлиги, янгилиги, келтирилган маълумотларнинг долзарблиги ва ҳаққонийлиги улар томонидан холисона баҳоланиб борилади.

Бош муҳаррир: к.ф.д., проф.

 Дўстов Ҳамро Бозорович

Муҳаррир :

Истамоа Гавҳар

Мусаҳҳиҳ:

Қўчқорова Озода

Таҳрир ҳайъатига Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг,  Республикамиз Олий ўқув юртларининг нуфузли олимлари киритилган. 

Издания этого журнала