Ilm-fan va taʼlim sohalarining yutuqlari, muammolari va rivojlanish istiqbollari, xususan, Oʻzbekistonda ilm-fan va taʼlimning tarixi va oʻziga xos rivojlanish bosqichlari, ilm va maʼrifatning taraqqiyot yoʻli, Oʻrta Osiyo ilm va maʼrifatiga ulkan xissa qoʻshgan olimlar, shuningdek ilm-fan va taʼlimning takomillashtirish muammolari va bu borada olib borilayotgan ilmiy izlanishlar va yangiliklarni ilmiy jamoatchilikka yetkazish, yosh avlodni ilm-fan va taʼliga qiziqishlarini yanada oshirish, sohaviy mutaxassislar, olimlarning ilmiy qarashlarini ifodalash, ilgʻor nazariyalar va ilmiy fikrlarni muhokamaga qoʻyish hamda boyitish, metodika va amaliyotni hayotga keng joriy etishda targʻibotchi vazifasini bajarishdan iborat.

 

Oʼzbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar roʼyxati izohida keltirilgan (14) ResearchBib, (43) Universal Impact factor bazalarida mavjud. (Аsos: OАK jurnali 3- bet, 2019 y.) Bundan tashqari jurnal Google Scholar, Cyberleninka,Researchbib bazalarida indekslanib kelinmoqda. Jurnal 7.1 impakt faktorga ega.

 

Jurnal 2022 yildan boshlab har bir maqola uchun DOI raqami beradi.

 

CARJIS elekton jurnali kiritilgan bazalarning veb-manzillari:

Google Scholar

Cyberleninka

ResearchBib

Universal Impact factor

EDITOR-IN-CHIEF

O. Hayitov

Associate Professor, Doctor of Psychological Sciences, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

O. Ziyadullaev - Professor, Doctor of Chemical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

S. Madayeva - Professor, Doctor of Philosophical Sciences, National University of Uzbekistan

R. Bekmirzayev - Professor, Doctor of Physical Sciences, Jizzakh State Pedagogical Institute

G. Nurshiyeva - Professor, Doctor of Philosophical Sciences, National University of Kazakhstan

G. Gaffarova - Professor, Doctor of Philosophical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

Y. Safronova - Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Volgograd State Agricultural University, Russia

G. Ruzmatova - Professor, Doctor of Philosophical Sciences, National University of Uzbekistan

B. Eshchanov - Associate Professor, Doctor of Physical Sciences, Chirchik State Pedagogical Sciences

N. Shermuhamedova - Professor, Doctor of Philosophical Sciences, National University of Uzbekistan

B. Khusanov - Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

M. Makhmudov - Acting Associate Professor, Doctor of Philosophy in Geographical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

K. Bobokhudjayev - Associate Professor, Candidate of Physical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

K. Tulantayeva - Associate Professor, Candidate of Historical Sciences, National University of Kazakhstan

O. Naumenko - Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, National University of Science and Technology MISIS

M. Rakhimshikova - Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, South Kazakhstan State University

M. Gulyamova Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, Uzbekistan State World Languages University

N. Makhmudova - Senior Teacher, PhD in Philological Sciences, Uzbekistan State World Languages University

M. Sultonov - Associate Professor, Doctor of Chemical Sciences, Jizzakh State Pedagogical Institute

N. Zolotyx - Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Volgograd State Agricultural University, Russia

A. Kholmakhmatov - PhD in Political Sciences, Ministry of Higher and Secondary Specialized Education

D. Bozorov - Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, Academy of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan

D. Karshiyev - Associate Professor, Candidate of Physical Sciences, Tashkent Paediatric Medical Institute

D. Karshieva – Doctor of Philosophy in Pedagogy, Lecturer Chirchik State Pedagogical Institute

T. Shevchenko - Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Volgograd State Agricultural University, Russia

C. Nasritdinov - Associate Professor, Chirchik Higher School of Tank Command-Engineering

S. Eshonkulova - Associate Professor, Doctor of Philological Sciences, Jizzakh State Pedagogical Institute

N. Soatova - Associate Professor, Doctor of Philological Sciences, Jizzakh State Pedagogical Institute

Z. Yakhshiyeva - Associate Professor, Doctor of Chemical Sciences, Jizzakh State Pedagogical Institute

J. Ramatov - Professor, Doctor of Philosophical Sciences, Tashkent State Transport University

U. Khodjamkulov - Associate Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

S. Botirova - Associate Professor, PhD in Philological Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

B. Yuldashev - Associate Professor, Tashkent Paediatric Medical Institute

Y. Islamov - Associate Professor, Candidate of Biological Sciences, Tashkent Paediatric Medical Institute

S. Allayarova - Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, National University of Uzbekistan

M. Djumabekov - Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, South Kazakhstan State University

K. Toshov - Senior Teacher, PhD, National University of Uzbekistan

T. Khojiyev - Associate Professor, PhD, National University of Uzbekistan

T. Kuyliyev - Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, Tashkent State Agrarian University

A. Shofkorov - Associate Professor, Candidate of Philological Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

N. Kholikova - Associate Professor, Candidate of Philological Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

I. Ergashev - Professor, Doctor of Political Sciences, National University of Uzbekistan

J. Davletov - Senior Teacher, PhD in Philosophical Sciences, Urgench State University

A. Makhmudov - PhD in Economics, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

F. Abdullaev - Associate Professor, PhD in Economics, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

N. Umarova - Associate Professor, PhD in Psychological Sciences, Tashkent State Pedagogical University 

 

Editorial Secretary: B. Joraboyev

Издания этого журнала