book
1925 views

UzSCI

  • Год основания2014
  • Число выпусков в год4
  • Короткое названиеO‘zbekistonda xorijiy tillar
  • Веб-сайтhttps://journal.fledu.uz/
  • ISSN принт2181–8215
  • ISSN онлайн2181–8215
  • ISSN англ2181–8215
  • WOSНет
  • ScopusНет
  • РИНЦДа
Рубрика журнала

Журнал «Иностранные языки в Узбекистане» входит в перечень ведущих научных журналов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации результатов диссертаций по специальностям
10.00.00 – филологические науки;
13.00.00 – педагогические науки.
ISSN: 2181-8215 (online)
Crossref DOI: 10.36078

Tahririyatda filologiya fanlari nomzodlari, dotsent, professor-o‘qituvchilar adabiy-ilmiy muharrir lavozimida faoliyat olib borishadi.
Direktor — Bosh muharrir — Shukurova Gulmira Rustamovna.
Adabiy-ilmiy muharrir — filologiya fanlari nomzodi, dotsent Kayumova Venera Favorisovna (rus tili bo‘yicha);
adabiy-ilmiy muharrir — filologiya fanlari nomzodi, dotsent Mullaxo‘jayeva Karomat (o‘zbek tili bo‘yicha); 
adabiy-ilmiy muharrir — filologiya fanlari doktori, dotsent To‘rayeva Bahor Bahriddinovna (o‘zbek tili bo‘yicha);
adabiy-ilmiy muharrir — filologiya fanlari doktori, dotsent Ergasheva Guli Ismoil qizi (ingliz tili bo‘yicha).
Mas’ul kotib — O‘ljayeva Xayriniso Kukiyevna.
Shuningdek, tahririyatda O‘zbekiston, Rossiya OTMlarining filologiya yo‘nalishi bo‘yicha fan doktorlari, professor-o‘qituvchilaridan iborat Tahrir hay’ati va taqrizchilari faoliyat olib boradi.