Title Authors Main Language Views Readings
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ ПРЕПАРАТА «НЕОКЛАСТ ® » 4.,5

Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси

Raxmatova Z.R.,
Xalmatova B.T.,
Toshmatova G.A.,
Gaziyeva S.R.
O'zbek 1162 1089
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАТИНОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

«ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА»

Ubaydullaeva Z.Z.,
Alyavi B.A.,
Iskhakov S.A.,
Abdullaev A.H.,
Turdikulova S.U.,
Sharipova A.A.
Rus 1156 1066
XALQARO MUNOSABATLAR TIZIMIDA ISLOM OMILI VA YAQIN SHARQ MINTAQASIDAGI GEOSIYOSIY JARAONLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

The Light of Islam

ABDULAZIMOV K.. O'zbek 1143 1131
OMON MATJON SHE’RLARIDA OKKAZIONALIZM VA SHEVAGA XOS SO‘ZLARNING ISHLATILISHI

Ilm sarchashmalari

Matqurbonova O.. O'zbek 1115 1103
AMALIY TILSHUNOSLIK: ELEKTRON LUG‘ATLAR YARATISH KONSEPSIYASI

SJFSU

Abduvaxobov G.G. O'zbek 1088 1088
SOYA O’SIMLIGI VA UNI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI.

НамДУ ахборотномаси

Abdullayev S.S.,
Mirzaolimova M.M.
O'zbek 1071 1037
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АКСАРИТМИНА В КУПИРОВАНИИ ПАРОКСИЗМОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

«ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА»

Kurbanov R.D.,
Zokirov N.U.,
Salaev O.S.
Rus 1025 976
ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ О ДВИЖУЩИХСЯ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛА ВНУТРИ ОБЛАСТИ ТЕПЛООБМЕНА

ПВПМ

Xujayev I.K.,
Shaimov K.M.,
Eshmurodov M.H.
Rus 1005 981
НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

«ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА»

Karimov A.A.,
Abdullayev A.K.,
Alyavi B.A.,
Aliahunova M.Y.,
Ismayilova J.M.
Rus 1002 923
Мош экинида ғўза тунламига қарши кимёвий препаратларнинг биологик самарадорлиги

AGRO ILM

Xolliyev A.E.,
Maxmudova S..,
Imomova M..
O'zbek 996 929