Scienceproblems.uz-Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари илмий-амалий электрон журнал бўлиб, у расман оммавий ахборот воситаси сифатида 2020 йил 6 август куни 1368-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган. Журналнинг мақсади ижтимоий-гуманитар фанлар буйича долзарб ва илмий жиҳатдан асосланган илмий-амалий изланишлар натижаларини чоп этиш ва ўқувчига етказиш ҳисобланади.

Журнал Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2022 йил 30 ноябрдаги 327/5-сон қарори билан тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, юридик ва педагогика фанлари бўйича илмий даражалар бўйича диссертациялар асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхати (Рўйхатга) киритилган.

Editions of this journal