book

ARES

Author:Academic Research LLC

ISBN: 2020

Read More
book

QarDU хabarlari

Author:Qarshi davlat universiteti “Fan va ta`lim” NASHRIYOTI “FT”

ISBN: 2021

Read More
book

CARJIS

Author:Carjis MCHJ

ISBN: 2021

Read More
book

Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasining axborotnomasi

Author:Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasining Tahririyat-noshirlik boʻlimi

ISBN: 2009

Read More
book

OʻzDSMI xabarlari

Author:Oʻzbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti

ISBN: 2015

Read More
book

SamISI «Servis» ilmiy-amaliy jurnali

Author:Samarkand Institute of Economics and Service

ISBN: 2008

Read More
book

ТерДУ илмий хабарномаси

Author:TerDU Nashriyot boʻlimi

ISBN: 2019

Read More