Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРРОПРЕПАРАТОВ (ОБЗОР)

Тиббиёт ва спорт

Mavlyanov I.R.,
Orziev Z.M.,
Sulaymonova G.T.,
Jarylkasynova G.J.
Rus 2779 2689
NUTQNING VAZIFAVIY USLUBLARI

НамДУ ахборотномаси

Babakhonova D.A. O'zbek 1791 1786
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Тиббиёт ва спорт

Mavlyanov I.R.,
Kasimov A.S.,
Frenkel R.A.,
Katz P.S.
Rus 1746 1639
ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИНИНГ ФАРМАКОТЕРАПИЯСИ: СТАТИНЛАР ЎРНИ

«ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА»

Alyavi B.A.,
Abbasov A.K.,
Artikova S.G.,
Ikromova A.S.,
Ariphodjaeva F.Z.,
Abbasov M.K.
O'zbek 1742 1672
IKKI ESHIK ORASI” ROMANIDA KISHILAR MA’NAVIY QIYOFASI TASVIRI

Ilm sarchashmalari

Yuldasheva M.. O'zbek 1642 1591
ТУРКИСТОН МИЛЛИЙ АРБОБЛАРИНИНГ ҚИСМАТИ

Водийнома

Shamsutdinov R.T. O'zbek 1561 1482
SAVODGA O`RGATISH DAVRIDA DAM OLISH DAQIQALARINI TASHKIL ETISH.

НамДУ ахборотномаси

Nabiyeva M.. O'zbek 1510 1501
ABDULLA ORIPOVNING “SOHIBQIRON” DRAMMASIDA ISTORIZMLAR

Ilm sarchashmalari

Zaripov B.. O'zbek 1447 1418
Ғўзанинг истиқболли “ЎзПИТИ-202” нави тавсифи ва агротехникаси

O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi

Teshayev F..,
Qosimov B..,
Qosimov A..,
Rahmonqulov S.A.
O'zbek 1397 1302
YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'RTA OSIYO ALLOMALARINING ILMIY MEROSLARINING O'RNI

ARES

Vafoeva G.B. O'zbek 1366 1366