Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
“DEEP LEARNING” YORDAMIDA BRAYL YOZUVIDAGI MATNLARNI TANIB OLISHNING USULLARI

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Axatov A.R.,
Ulugmurodov S.B.
O'zbek 89 0
“DEEP LEARNING” YORDAMIDA BRAYL YOZUVIDAGI MATNLARNI TANIB OLISHNING USULLARI

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Axatov A.R.,
Ulugmurodov S.B.
O'zbek 63 0
TYURING MASHINASI VA SUN’IY NEYRON TO‘RLARI

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Yusupov .M.,
Ergashev S.B.
O'zbek 44 0