Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
ASINXRON MOTOR REAKTIV QUVVATINI NAZORAT QILISH VA BOSHQARISHDA QO‘LLANILADIGAN TOK O‘ZGARTKICHNING DINAMIK TAVSIFLARI

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

BOIXANOV Z.U. O'zbek 88 0