Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
SO‘Z MA’NOSINI ANIQLASHDA NAIVE BAYES ALGORITMIDAN FOYDALANISH

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Elov B.B.,
Axmedova X.I.
O'zbek 81 0