Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'RTA OSIYO ALLOMALARINING ILMIY MEROSLARINING O'RNI

ARES

Vafoeva G.B. O'zbek 2617 2617
NUTQNING VAZIFAVIY USLUBLARI

NamDUA

Babakhonova D.A. O'zbek 2435 2430
IKKI ESHIK ORASI” ROMANIDA KISHILAR MA’NAVIY QIYOFASI TASVIRI

IS

Yuldasheva M.. O'zbek 2260 2209
ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИНИНГ ФАРМАКОТЕРАПИЯСИ: СТАТИНЛАР ЎРНИ

O`zTA

Alyavi B.A.,
Abbasov A.K.,
Artikova S.G.,
Ikromova A.S.,
Ariphodjaeva F.Z.,
Abbasov M.K.
O'zbek 2198 2128
ABDULLA ORIPOVNING “SOHIBQIRON” DRAMMASIDA ISTORIZMLAR

IS

Zaripov B.. O'zbek 1978 1949
SAVODGA O`RGATISH DAVRIDA DAM OLISH DAQIQALARINI TASHKIL ETISH.

NamDUA

Nabiyeva M.. O'zbek 1859 1850
ТУРКИСТОН МИЛЛИЙ АРБОБЛАРИНИНГ ҚИСМАТИ

Водийнома

Shamsutdinov R.T. O'zbek 1738 1659
ABU ALI IBN SINONING TABIIY-ILMIY VA FALSAFIY QARAHLARI

The Light of Islam

MASHARIPOVA G.. O'zbek 1609 1547
МАТН ЯРАТИШ УСУЛЛАРИ

O‘zbekistonda xorijiy tillar

EGAMBERDIEVA F.O. O'zbek 1572 1549