Title Authors Main Language Views Readings
NUTQNING VAZIFAVIY USLUBLARI

НамДУ ахборотномаси

Babakhonova D.A. O'zbek 1791 1786
ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИНИНГ ФАРМАКОТЕРАПИЯСИ: СТАТИНЛАР ЎРНИ

«ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА»

Alyavi B.A.,
Abbasov A.K.,
Artikova S.G.,
Ikromova A.S.,
Ariphodjaeva F.Z.,
Abbasov M.K.
O'zbek 1742 1672
IKKI ESHIK ORASI” ROMANIDA KISHILAR MA’NAVIY QIYOFASI TASVIRI

Ilm sarchashmalari

Yuldasheva M.. O'zbek 1642 1591
ТУРКИСТОН МИЛЛИЙ АРБОБЛАРИНИНГ ҚИСМАТИ

Водийнома

Shamsutdinov R.T. O'zbek 1560 1481
SAVODGA O`RGATISH DAVRIDA DAM OLISH DAQIQALARINI TASHKIL ETISH.

НамДУ ахборотномаси

Nabiyeva M.. O'zbek 1509 1500
ABDULLA ORIPOVNING “SOHIBQIRON” DRAMMASIDA ISTORIZMLAR

Ilm sarchashmalari

Zaripov B.. O'zbek 1447 1418
Ғўзанинг истиқболли “ЎзПИТИ-202” нави тавсифи ва агротехникаси

O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi

Teshayev F..,
Qosimov B..,
Qosimov A..,
Rahmonqulov S.A.
O'zbek 1396 1301
YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'RTA OSIYO ALLOMALARINING ILMIY MEROSLARINING O'RNI

ARES

Vafoeva G.B. O'zbek 1366 1366
МАТН ЯРАТИШ УСУЛЛАРИ

Ўзбекистонда хорижий тиллар

EGAMBERDIEVA F.O. O'zbek 1282 1259
C++ DASTURLASH TILIDA DINAMIK MASSIVLAR

НамДУ ахборотномаси

Holmirzayev H.E. O'zbek 1282 1260