Title Authors Main Language Views Readings
YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'RTA OSIYO ALLOMALARINING ILMIY MEROSLARINING O'RNI

ARES

Vafoeva G.B. O'zbek 2768 2768
NUTQNING VAZIFAVIY USLUBLARI

NamDUA

Babakhonova D.A. O'zbek 2580 2575
IKKI ESHIK ORASI” ROMANIDA KISHILAR MA’NAVIY QIYOFASI TASVIRI

IS

Yuldasheva M.. O'zbek 2334 2283
ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИНИНГ ФАРМАКОТЕРАПИЯСИ: СТАТИНЛАР ЎРНИ

O`zTA

Alyavi B.A.,
Abbasov A.K.,
Artikova S.G.,
Ikromova A.S.,
Ariphodjaeva F.Z.,
Abbasov M.K.
O'zbek 2312 2242
ABDULLA ORIPOVNING “SOHIBQIRON” DRAMMASIDA ISTORIZMLAR

IS

Zaripov B.. O'zbek 2064 2035
SAVODGA O`RGATISH DAVRIDA DAM OLISH DAQIQALARINI TASHKIL ETISH.

NamDUA

Nabiyeva M.. O'zbek 1943 1934
ТУРКИСТОН МИЛЛИЙ АРБОБЛАРИНИНГ ҚИСМАТИ

Водийнома

Shamsutdinov R.T. O'zbek 1802 1723
ABU ALI IBN SINONING TABIIY-ILMIY VA FALSAFIY QARAHLARI

The Light of Islam

MASHARIPOVA G.. O'zbek 1706 1644
МАТН ЯРАТИШ УСУЛЛАРИ

O‘zbekistonda xorijiy tillar

EGAMBERDIEVA F.O. O'zbek 1626 1603