1944

Ushbu maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilarni darslar davomida 
charchab qolishlarini oldini olish va ularning darslarni puxta o’zlashtirishlariga yordam 
berish  maqsadida  tashkil  etiladigan  dam  olish  daqiqalarini  ahamiyati  haqida  so’z 
yuritiladi. 

  • Web Address
  • DOI
  • Date of creation in the UzSCI system30-12-2019
  • Read count1935
  • Date of publication10-09-2018
  • Main LanguageO'zbek
  • Pages209-213
Ўзбек

Ushbu maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilarni darslar davomida 
charchab qolishlarini oldini olish va ularning darslarni puxta o’zlashtirishlariga yordam 
berish  maqsadida  tashkil  etiladigan  dam  olish  daqiqalarini  ahamiyati  haqida  so’z 
yuritiladi. 

Русский

В этой статье обсуждается важность досуга, чтобы помочь 
ученикам  начальной  школы  не  уставать  во  время  занятий  и  помогать  им 
эффективно справляться со своими уроками. 

English

The article discusses the importance of leisure time to help primary 
school  pupils  not  to  get  tired  during  classes  and  to  help  them  master  their  lessons 
effectively. 

Author name position Name of organisation
1 Nabiyeva M..
Name of reference
1 “Savod o`rgatish darslari” R. Safarova, M. G`ulomov. Toshkent “Ma`naviyat” 2003 yil
2 O`. Asqarova, M. Hayitboyev “Pedagogika” Toshkent 2008 yil
3 Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 9 fevraldagi y’ig’ilish beyoni Xalq so’zi gazetasi 2018 yil 20-fevral soni
4 “Boshlang’ich ta’lim” 2014 yil 9-soni
Waiting