Title Authors Main Language Views Readings
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРРОПРЕПАРАТОВ (ОБЗОР)

TS

Mavlyanov I.R.,
Orziev Z.M.,
Sulaymonova G.T.,
Jarylkasynova G.J.
Rus 3229 3139
YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'RTA OSIYO ALLOMALARINING ILMIY MEROSLARINING O'RNI

ARES

Vafoeva G.B. O'zbek 2768 2768
NUTQNING VAZIFAVIY USLUBLARI

NamDUA

Babakhonova D.A. O'zbek 2580 2575
IKKI ESHIK ORASI” ROMANIDA KISHILAR MA’NAVIY QIYOFASI TASVIRI

IS

Yuldasheva M.. O'zbek 2334 2283
ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИНИНГ ФАРМАКОТЕРАПИЯСИ: СТАТИНЛАР ЎРНИ

O`zTA

Alyavi B.A.,
Abbasov A.K.,
Artikova S.G.,
Ikromova A.S.,
Ariphodjaeva F.Z.,
Abbasov M.K.
O'zbek 2312 2242
ABDULLA ORIPOVNING “SOHIBQIRON” DRAMMASIDA ISTORIZMLAR

IS

Zaripov B.. O'zbek 2064 2035
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

TS

Mavlyanov I.R.,
Kasimov A.S.,
Frenkel R.A.,
Katz P.S.
Rus 2021 1914
SAVODGA O`RGATISH DAVRIDA DAM OLISH DAQIQALARINI TASHKIL ETISH.

NamDUA

Nabiyeva M.. O'zbek 1944 1935
ВЛИЯНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК II-III СТАДИИ И СПОСОБ ЕГО КОРРЕКЦИИ

O`zTA

Tursunova L.D.,
Jabbarov O.O.,
Sultonov N.N.,
Oripova N.A.,
Holmuminov N.H.,
Sobirov M.O.
Rus 1803 1746
ТУРКИСТОН МИЛЛИЙ АРБОБЛАРИНИНГ ҚИСМАТИ

Водийнома

Shamsutdinov R.T. O'zbek 1802 1723