Журнал илм-фан ва таълим соҳаларининг ютуқлари, муаммолари ва ривожланиш истиқболлари, хусусан, Ўзбекистонда илм-фан ва таълимнинг тарихи ва ўзига хос ривожланиш босқичлари, илм ва маърифатнинг тараққиёт йўли, Ўрта Осиё илм ва маърифатига улкан хисса қўшган олимлар, шунингдек илм-фан ва таълимнинг такомиллаштириш муаммолари ва бу борада олиб борилаётган илмий изланишлар ва янгиликларни илмий жамоатчиликка етказиш, ёш авлодни илм-фан ва таълига қизиқишларини янада ошириш, соҳавий мутахассислар, олимларнинг илмий қарашларини ифодалаш, илғор назариялар ва илмий фикрларни муҳокамага қўйиш ҳамда бойитиш, методика ва амалиётни ҳаётга кенг жорий этишда тарғиботчи вазифасини бажаришдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестатсия комиссиясининг диссертатсиялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхати изоҳида келтирилган (12) Index Copernicus, (14) ResearchBib, (16) Directory Indexing of International Research Journals, (23) Scientific Journal Impact factor базаларида мавжуд. (Асос: ОАК журнали 3- бет, 2019 й.) Бундан ташқари журнал Google Scholar, Internet Archive, Cyberleninka, Ijifactor, DRJI базаларида индексланиб келинмоқда. Журнал 5.7 импакт факторга эга.

Журнал 2021 йилдан бошлаб ҳар бир мақола учун DOI рақами беради.

ARES электон журнали киритилган базаларнинг веб-манзиллари:
Google Scholar
Cyberleninka
Scientific Journal Impact Factor
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor
Index Copernicus
Directory of Open Access Scholary Resources (ROAD)
IJIFACTOR
Internet Archive
ResearchBib
Directory of Research Journals Indexing
General Impact Factor
Academic Science Index
Universal Impact Factor
Scientific Indexing Services

 

EDITOR-IN-CHIEF

G. Mukhamedov

Professor, Doctor of Chemical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

 

EDITORIAL BOARD

 

O. Ziyadullaev

Professor, Doctor of Chemical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

S. Madayeva

Professor, Doctor of Philosophical Sciences, National University of Uzbekistan

R. Bekmirzayev

Professor, Doctor of Physical Sciences, Jizzakh State Pedagogical Institute

G. Nurshiyeva

Professor, Doctor of Philosophical Sciences, National University of Kazakhstan

G. Gaffarova

Professor, Doctor of Philosophical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

Y. Safronova

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Volgograd State Agricultural University, Russia

G. Ruzmatova

Professor, Doctor of Philosophical Sciences, National University of Uzbekistan

B. Eshchanov

Associate Professor, Doctor of Physical Sciences, Chirchik State Pedagogical Sciences

N. Shermuhamedova

Professor, Doctor of Philosophical Sciences, National University of Uzbekistan

B. Khusanov

Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

K. Bobokhudjayev

Associate Professor, Candidate of Physical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

K. Tulantayeva

Associate Professor, Candidate of Historical Sciences, National University of Kazakhstan

O. Naumenko

Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, National University of Science and Technology MISIS

M. Rakhimshikova

Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, South Kazakhstan State University

M. Gulyamova

Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, Uzbekistan State World Languages University

N. Makhmudova

Senior Teacher, PhD in Philological Sciences, Uzbekistan State World Languages University

M. Sultonov

Associate Professor, Doctor of Chemical Sciences, Jizzakh State Pedagogical Institute

N. Zolotyx

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Volgograd State Agricultural University, Russia

J. Kholmuminov

Associate Professor, Doctor of Philosophical Sciences, Tashkent State University of Oriental Studies

O. Hayitov

Associate Professor, Doctor of Psychological Sciences, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

A. Kholmakhmatov

PhD in Political Sciences, Ministry of Higher and Secondary Specialized Education

D. Bozorov

Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, Academy of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan

D. Karshiyev

Associate Professor, Candidate of Physical Sciences, Tashkent Paediatric Medical Institute

T. Shevchenko

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Volgograd State Agricultural University, Russia

R. Ikramov

Associate Professor, Candidate of Juridical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

C. Nasritdinov

Associate Professor, Chirchik Higher School of Tank Command-Engineering

Z. Yakhshiyeva

Associate Professor, Doctor of Chemical Sciences, Jizzakh State Pedagogical Institute

U. Khodjamkulov

Associate Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

S. Botirova

Associate Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

B. Yuldashev

Associate Professor, Tashkent Paediatric Medical Institute

Y. Islamov

Associate Professor, Candidate of Biological Sciences, Tashkent Paediatric Medical Institute

S. Allayarova

Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, National University of Uzbekistan

M. Djumabekov

Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, South Kazakhstan State University

K. Toshov

Senior Teacher, PhD, National University of Uzbekistan

T. Khojiyev

Associate Professor, PhD, National University of Uzbekistan

T. Kuyliyev

Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences, Tashkent State Agrarian University

A. Shofkorov

Associate Professor, Candidate of Philological Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

N. Kholikova

Associate Professor, Candidate of Philological Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

I. Ergashev

Professor, Doctor of Political Sciences, National University of Uzbekistan

J. Davletov

Senior Teacher, PhD in Philosophical Sciences, Urgench State University

A. Makhmudov

Doctor of Philosophy in Economical Sciences, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

A. Yuldashev

PhD in Philological Sciences, Uzbekistan State World Languages University

S. Pirmatov

Associate Professor, PhD in Physics and Mathematics, Tashkent State Technical University

D. Otajonova

Senior Teacher, PhD in Philological Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

F. Rajabov

Associate Professor, PhD in Geographical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

J. Namozov

Associate Professor, PhD in Geographical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

N. Umarova

Associate Professor, PhD in Psychological Sciences, Tashkent State Pedagogical University

S. Toshtemirova

PhD in Pedagogical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

U. Shermatova

PhD in Pedagogical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

S. Akhunova

Associate Professor, PhD in Economical Sciences, Fergana Polytechnic Institute

N. Juraeva

Senior Teacher, PD in Economical Sciences, Fergana Polytechnic Institute

S. Iskhakova

Associate Professor, Candidate of Agricultural Sciences, National University of Uzbekistan

D. Akhmedjonov

Associate Professor, Doctor of Technical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

U. Rustamov

Acting Associate Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

I. Mambetov

PhD in Philological Sciences, Karakalpak State University 

D. Sharipov
Senior Scientific Researcher, PhD in Technics, Tashkent University of Information Technologies

S. Korayev
Acting Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute 

O. Jabborova

Acting Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

G. Tojiyeva
Associate Professor, PhD in Philological Sciences, Karshi State University

A. Yekabsons
Acting Associate Professor, PhD in Philological Sciences, Chirchik State Pedagogical Institute

E. Maxkamov
Associate Professor, PhD in Physics and Mathematics, Chirchik State Pedagogical Institute

A. Seytov
Associate Professor, PhD in Physics and MathematicsChirchik State Pedagogical Institute

A. Tursunov
Associate Professor, PhD in Philological Sciences, Navoi State Mining Institute

N. Bobomuradov
PhD in Pedagogical Sciences, Uzbekistan State University of Physical Education and Sport

M. Tadjibaev
Associate Professor, PhD in Philological SciencesChirchik State Pedagogical Institute

U. Kasimov
Professor, Doctor of Philological Sciences, Jizzakh State Pedagogical Institute

Editorial Secretary: T. Madalimov