book

FarDU Ilmiy Xabarlari

Author:Fargʻona davlat universiteti

ISBN: 1995

Read More
book

ADVENTES

Author:Tadqiqot va innovatsiyalar markazi

ISBN: 2021

Read More
book

ARES

Author:Academic Research LLC

ISBN: 2020

Read More
book

Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi

Author:Namangan davlat universiteti

ISBN: 2003

Read More
book

Technical science and innovation

Author:Toshkent Davlat texnika universiteti

ISBN: 1993

Read More
book

Agro ilm

Author:O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi

ISBN: 2007

Read More
book

QarDU хabarlari

Author:Qarshi davlat universiteti “Fan va ta`lim” NASHRIYOTI “FT”

ISBN: 2021

Read More
book

Biologiya va tibbiyot muammolari

Author:Samarqand Davlat tibbiyot instituti

ISBN: 1996

Read More