QarDU хabarlari

131

UzSCI

Frequency year: 4

Impact factor: -

Publisher info

Qarshi davlat universiteti “Fan va ta`lim” NASHRIYOTI “FT”

180003, Qarshi shahri, Kо‘chabog` kо‘chasi, 17-uy.

Phone: +998-97-385-33-73 +998-99-056-33-14

Email: qarduxj@umail.uz

QarDU хabarlari

Editions of this journal