-

FarDU. Ilmiy xabarlari – Scientific journal of the Fergana state university” jurnali FarDU taxririy-nashiryot bo`limida tayyorlanadi.

 

Bosh muharrir: B.Shermuhammadov, universitet rektori, pedagogika fanlari doktori, dotsent.

Mas'ul muharrir: I.Zokirov, biologiya fanlari doktori, dotsent.

Muharrirlar: T.Tashmatova, “Fargʼona haqiqati - Ferganskaya pravda” gazetalari bosh muharrir oʼrinbosari. 

J.Sheralieva, sahifalovchi-texnik muharrir.

 


Tahririyat kengashi

M.Q. Qoraboyev fizika-matematika fanlari doktori, professor
S. Otajonov fizika-matematika fanlari doktori, professor
A.Q. O‘rinov fizika-matematika fanlari doktori, professor
R.Ya. Rasulov fizika-matematika fanlari doktori, professor
K. Onarqulov fizika-matematika fanlari doktori, professor
G. Yuldashev qishloq xo'jaligi fanlari doktori
G‘. Xomidov  biologiya fanlari doktori, professor
S. Dadayev
I. Asqarov kimyo fanlari doktori, professor
A. Ibragimov kimyo fanlari doktori, professor
M. Isag‘aliyev biologiya fanlari doktori, dotsent
A. Turdaliyev biologiya fanlari doktori, dotsent
Y. Axmadaliyev geografiya fanlari doktori, professor
  A. Yuldashov
  S. Xoliqov
S. Mo‘minov  filologiya fanlari doktori, professor
A. Mamajonov filologiya fanlari doktori, professor
SH. Iskandarov filologiya fanlari doktori, professor
R.M. Shukurov filologiya fanlari nomzodi, dotsent
X. Jo‘rayev filologiya fanlari doktori, dotsent
A. Kasimov filologiya fanlari doktori, dotsent
A. Sabirdinov filologiya fanlari doktori, dotsent
N. Xoshimova filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)
A.  G‘ofurov iqtisod fanlari doktori, professor
M. Adhamov iqtisod fanlari doktori, professor
A.A. O‘rinov iqtisod fanlari nomzodi, dotsent
SH. Xonkeldiyev pedagogika fanlari doktori, professor
T. Egamberdiyeva pedagogika fanlari doktori, professor
M. Isomiddinov tarix fanlari doktori, professor
B. Usmonov tarix fanlari doktori, professor
  A. Ashirov
M. Mamatov falsafa fanlari doktori, professor
I. Siddiqov
N. Xakimov
  M. Baratov