Jurnal Farg‘ona viloyat Matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan 2007 yil 12 aprelda 12-075 raqami bilan ro‘yxatga olingan. Jurnal 1995 yildan boshlab nashr etilib, unda respublikamiz oliy o‘quv yurtlari, kasb-hunar kollejlari, umumta’lim maktablarida faoliyat yuritayotgan professor-o‘qituvchilar, magistrantlar, doktorantlar, mustaqil va erkin tadqiqotchilar, pedagoglarning ilmiy maqolalari e’lon qilib borilmoqda. Jurnaldan aniq va tabiiy fanlar yo‘nalishi bo‘yicha matematika, fizika-texnika, kimyo, geografiya-tuproqshunoslik, biologiya-qishloq xo‘jaligi; ijtimoiy-gumanitar fanlar bo‘yicha iqtisodiyot, tarix, falsafa-siyosat, adabiyotshunoslik, tilshunoslik, pedagogika-psixologiya, shuningdek, “ilmiy axborot”, “taqriz-bibliografiya”, “fanimiz fidoyilari”, “adabiy taqvim”, “xotira” kabi rukunlar mavjud. Jurnal 2017 yilgacha yiliga to‘rt marta, 2017 yildan bugungacha yiliga olti martadan chop etiladi. Jurnal filologiya (№ 218/5.22.12.2015), kimyo hamda tarix (№ 239/5; 29.08.2017) fanlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan. 
O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2020 yil 30 iyuldagi №01-10/1103 sonli xatiga asosan “FarDU. Ilmiy xabarlar – Scientific journal of the Fergana state university” jurnali O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalarining “Uzbekistan Research Online” raqamli platformasi (https://uzjournals.edu.uz/) ilmiy 41 ta jurnal ro‘yxatiga kiritildi.


Jurnalning muqova dizayni va original maketi FarDU tahririy-nashriyot bo‘limida tayyorlanadi. FarDU nusxa ko‘paytirish bo‘limida chop etiladi. 2018 yildan buyon https://uzjournals.edu.uz/ saytiga 5 ta yo‘nalish jurnal xaqida ma’lumot kiritib borilmoqda

FarDU. Ilmiy xabarlari – Scientific journal of the Fergana state university” jurnali FarDU taxririy-nashiryot bo`limida tayyorlanadi.

 

Bosh muharrir: B.Shermuhammadov, universitet rektori, pedagogika fanlari doktori, dotsent.

Mas'ul muharrir: I.Zokirov, biologiya fanlari doktori, dotsent.

Muharrirlar: T.Tashmatova, “Fargʼona haqiqati - Ferganskaya pravda” gazetalari bosh muharrir oʼrinbosari. 

J.Sheralieva, sahifalovchi-texnik muharrir.

 


Tahririyat kengashi

M.Q. Qoraboyev fizika-matematika fanlari doktori, professor
S. Otajonov fizika-matematika fanlari doktori, professor
A.Q. O‘rinov fizika-matematika fanlari doktori, professor
R.Ya. Rasulov fizika-matematika fanlari doktori, professor
K. Onarqulov fizika-matematika fanlari doktori, professor
G. Yuldashev qishloq xo'jaligi fanlari doktori
G‘. Xomidov  biologiya fanlari doktori, professor
S. Dadayev
I. Asqarov kimyo fanlari doktori, professor
A. Ibragimov kimyo fanlari doktori, professor
M. Isag‘aliyev biologiya fanlari doktori, dotsent
A. Turdaliyev biologiya fanlari doktori, dotsent
Y. Axmadaliyev geografiya fanlari doktori, professor
  A. Yuldashov
  S. Xoliqov
S. Mo‘minov  filologiya fanlari doktori, professor
A. Mamajonov filologiya fanlari doktori, professor
SH. Iskandarov filologiya fanlari doktori, professor
R.M. Shukurov filologiya fanlari nomzodi, dotsent
X. Jo‘rayev filologiya fanlari doktori, dotsent
A. Kasimov filologiya fanlari doktori, dotsent
A. Sabirdinov filologiya fanlari doktori, dotsent
N. Xoshimova filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)
A.  G‘ofurov iqtisod fanlari doktori, professor
M. Adhamov iqtisod fanlari doktori, professor
A.A. O‘rinov iqtisod fanlari nomzodi, dotsent
SH. Xonkeldiyev pedagogika fanlari doktori, professor
T. Egamberdiyeva pedagogika fanlari doktori, professor
M. Isomiddinov tarix fanlari doktori, professor
B. Usmonov tarix fanlari doktori, professor
  A. Ashirov
M. Mamatov falsafa fanlari doktori, professor
I. Siddiqov
N. Xakimov
  M. Baratov