Innovations in Science and Technologies ilmiy elektron jurnali 2024-yilda tashkil etilgan. Jurnalda Oʻzbekiston respublikasi, qoʻshni Markaziy Osiyo davlatlari va boshqa xorijiy mamlakatlari texnika, iqtisodiyot, qishloq xoʻjaligi, gumanitar va tabiiy fanlar sohalari olimlarining oldin chop etilmagan dolzarb mavzulardagi, tugallangan ilmiy tadqiqotlarning natijalari va ularni olishda mualliflarning shaxsiy hissasini oʻzida aks ettirgan oʻzbek, rus va ingliz  tillaridagi maqolalari nashr qilinadi.

Tahririyat va nashriyot boʻlimida maqolalar oʻzbek,rus va ingliz tillarida qabul qilinadi. Kelib tushgan maqolalar plagiatdan oʻtkaziladi va tahrir qilinadi.

Xayʼat raisi TDIU rektori T.Z Teshabayev i.f.d.prof.(Toshkent, Oʻzbekiston), Xayʼat raisi oʻrinb-ri R.X. Karlibayeva i.f.d.prof., D.E. Eshmuradov t.f.n., dotsent.

Bosh muxarrir Maxsudov V.G. PhD, dotsent,  bosh muxarrir oʻrinb-ri  Yaxshiboyev R.E.

Masʼul kotib.:  Kudratillayev M.B.

Editions of this journal