Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
МИЛЛИЙ УЙҒОНИШ ДАВРИ ЎЗБЕК ТЕАТРИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШ МАСАЛАЛАРИ

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Rahmatullaeva D.N. O'zbek 235 235