Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QONUNLASHTIRUVCHI TIBBIYOT METROLOGIYASI SAMARADORLIGI

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Nishonov V.X.,
Badnjevich A..,
Muminov N.S.
O'zbek 93 0
МУҲАНДИС-МЕТРОЛОГЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИДА “МЕТРОЛОГИЯ АСОСЛАРИ” ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ИЛҒОР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Matyakubova P.M. O'zbek 38 0