Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
ПАХТА ТОЗАЛАШ КОРХОНАЛАРИДА ҲАВО ОҚИМИНИ ЧАНГДАН ТОЗАЛОВЧИ АГРЕГАТ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Murodov O.J.,
Saidova N.A.
O'zbek 182 0
PAXTA TOZALASH MASHINALARI UCHUN TAKOMILLASHTIRILGAN TASMALI UZATMANING NAZARIY HISOBI VA TAJRIBADA SINASH

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Djurayev A.D.,
Kasimov A.A.
O'zbek 80 0
OPTIMAL DISTRIBUTION OF THE PROCESSED WOOL MASS IN SQUEEZING ROLLERS TO ENSURE BETTER PROCESS EFFICIENCY

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Tuguzbayeva R.B.,
Xakimov S.S.
Ingliz 31 0