Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
QATLAMLI SILIKATLAR VA IZOTAKTIK POLIPROPILEN ASOSIDAGI KOMPOZITLARNING MEXANIK VA TERMIK XUSUSIYATLARI

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Berdinazarov Q.N.,
Haqberdiyev E.O.,
Ashurov N.R.,
Normurodov N.F.,
Dusiyorov N.Z.
O'zbek 155 80
BIOLOGIK PARCHALANUVCHI PAYVAND SOPOLIMER LLDPE-G-MA/GEL KOMPOZITLARNING MORFOLOGIK VA TERMIK XUSUSIYATLARI

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Haqberdiyev E.O.,
Ashurov N.R.,
Normurodov N.F.,
Dusiyorov N.Z.,
Berdinazarov Q. .
Ingliz 137 59