Title Authors Main Language Views Readings
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРРОПРЕПАРАТОВ (ОБЗОР)

TS

Mavlyanov I.R.,
Orziev Z.M.,
Sulaymonova G.T.,
Jarylkasynova G.J.
Rus 3368 3278
YUKSAK MA'NAVIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O'RTA OSIYO ALLOMALARINING ILMIY MEROSLARINING O'RNI

ARES

Vafoeva G.B. O'zbek 2903 2903
NUTQNING VAZIFAVIY USLUBLARI

NamDUA

Babakhonova D.A. O'zbek 2708 2703
ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИНИНГ ФАРМАКОТЕРАПИЯСИ: СТАТИНЛАР ЎРНИ

O`zTA

Alyavi B.A.,
Abbasov A.K.,
Artikova S.G.,
Ikromova A.S.,
Ariphodjaeva F.Z.,
Abbasov M.K.
O'zbek 2474 2404
IKKI ESHIK ORASI” ROMANIDA KISHILAR MA’NAVIY QIYOFASI TASVIRI

IS

Yuldasheva M.. O'zbek 2456 2405
ABDULLA ORIPOVNING “SOHIBQIRON” DRAMMASIDA ISTORIZMLAR

IS

Zaripov B.. O'zbek 2190 2161
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

TS

Mavlyanov I.R.,
Kasimov A.S.,
Frenkel R.A.,
Katz P.S.
Rus 2117 2010
ВЛИЯНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК II-III СТАДИИ И СПОСОБ ЕГО КОРРЕКЦИИ

O`zTA

Tursunova L.D.,
Jabbarov O.O.,
Sultonov N.N.,
Oripova N.A.,
Holmuminov N.H.,
Sobirov M.O.
Rus 2046 1989
SAVODGA O`RGATISH DAVRIDA DAM OLISH DAQIQALARINI TASHKIL ETISH.

NamDUA

Nabiyeva M.. O'zbek 2035 2026
ТУРКИСТОН МИЛЛИЙ АРБОБЛАРИНИНГ ҚИСМАТИ

Водийнома

Shamsutdinov R.T. O'zbek 1896 1817