Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
MADANIY TILSHUNOSLIK FANINING ASOSIY TUSHUNCHALARINI O‘QITISH METODIKASI

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Kim O.A.,
Lvova I.S.,
Yelkin D.Y.
Rus 167 167
ФАНЛАР ИНТЕГРАЦИЯСИ: ГЕНДЕР ТЕРМИНОЛОГИЯСИГА ИЖТИМОИЙ-КОГНИТИВ ЁНДАШУВ

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Ergasheva G.I. Ingliz 117 117