Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
БАРҚАРОР ВЕЛОТРАНСПОРТ ХИЗМАТИНИ ТАНЛАШНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Atajanov M.K.,
Qutlimuratov Q.R.
O'zbek 48 0
AVTOMOBILLAR TORMOZ USTQUYMALARI YEYILISHI NATIJASIDA ATROF-MUHITGA CHIQADIGAN ZARRALAR MIQDORINI ANIQLASH

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Shermuxamedov A.A.,
Karimova K.G.
O'zbek 22 0