Maqolaning nomi Mualliflar Asosiy til Ko'rishlar O'qishlar
IPAK-PAXTA ARALASH TO‘QIMALARNI TAXTLASH KO‘RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH (ADRAS GAZLAMASI MISOLIDA)

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Doniyorova M.A.,
Rajapova U.B.,
Yoldasheva M.M.
O'zbek 81 0
ТАКРОРИЙ ЕТИШТИРИЛГАН ПИЛЛА ИПЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Alimova X.A.,
Sobirov Q.E.,
Umurzakova X.X.,
Usmanova S.A.
O'zbek 65 0
ЯНГИ ТУЗИЛИШЛИ БЎЙЛАМА ПАХТА-ИПАКЛИ ТРИКОТАЖ ТЎҚИМАЛАРИ СИФАТИНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Musayev N.M.,
Musayeva M.M.,
Gulyaeva G.X.,
Mukimov M.M.
O'zbek 62 0
ИЛМИЙ ТAДҚИҚОТЛAР AСОСИДA ПAХТA ТОЗAЛAШ ЗAВОДИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖAРAЁНИНИ AЖРAЛГAН ИФЛОСЛИКЛAР БЎЙИЧA ҲИСОБЛAШ

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Tadjibayev M.A.,
Azimov S.S.,
Abdurahimov K.K.
Rus 48 0
PAXTA TOZALASH KORXONALARIDA PAXTA CHIGITINI TOZALASH VA SARALASH JARAYONI TAHLILI

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Muradov R.M.,
Raximov F.X.
O'zbek 38 0
PAXTANI MAYDA IFLOSLIKLARDAN TOZALASH USKUNALARI UCHUN YOYSIMON QOZIQCHALARNING NAZARIY HISOBI VA TAJRIBADA SINASH

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Egamberdiyev F.O.,
Xolmuratov O.Y.
O'zbek 33 0
ARRA TISHLARIDAN PAXTA TOLASINI YECHIB OLISH JARAYONI PARAMETRLARINI ILMIY ASOSLASH

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Yoldashev H.S.,
Inamova M.D.,
Sarimsakov O.S.
O'zbek 30 0
TOʻQUV DASTGOHLARINING ASSORTIMENTLIK IMKONIYATLARI ASOSIDA KOʻNDALANG YOʻL-YOʻL NAQSHLI GAZLAMALARNING YANGI TURLARINI YARATISH

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Doniyorova M.A.,
Doniyorov B.B.,
Shamiyev D.B.
O'zbek 27 0
ПАХТАНИ ЙИРИК ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАШ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ УСКУНАСИДА КОЛОСНИКЛИ ПАНЖАРАЛАРНИНГ ТУРЛИ ВАРИАНТДАГИ ПРОФИЛЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

Najmitdinov S.A.,
Abdulxafizov B.X.
Rus 26 0