book
1975 views

UzSCI

  • Tashkil etilgan sana2018
  • Bir yildagi nashrlar soni6
  • Qisqa nomiSCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT
  • Veb-saythttps://indep.uz
  • ISSN nashr2181-9637
  • ISSN onlayn
  • ISSN ingliz
  • WOSYo'q
  • ScopusYo'q
  • RINSYo'q
Jurnal tematikalari

“Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa ijodiy uyi” davlat unitar korxonasi O’zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligining 2018 yil 17 fevraldagi 54-sonli buyrug’iga binoan davlat va jamoat faoliyatining barcha sohalarida innovatsion g’oyalar va ishlanmalarni izchil joriy etish, zamonaviy materiallarni tayyorlashda faol ishtirok etish maqsadida tashkil etilgan yuqori malakali kadrlar.

 

Nashriyot vazirlik tomonidan tashkil etilgan va uning tarkibiga kiradi. Uning asosiy funktsional vazifasi turli xil nashriyot va matbaa ishlarini professional darajada bajarishdir. Xususan, nashriyot ikki davriy nashrni chiqaradi: “Ilm-fan va innovatsion rivojlanish” ilmiy jurnali hamda “XXI asr texnologiyalari” ilmiy-texnik, ma’naviy-ma’rifiy, bolalar va o’spirinlar uchun ommabop jurnal, shuningdek ilmiy monografiyalar, bukletlar, tezislar, o’quv qo’llanmalar. va boshqa mahsulotlar.

Бош муҳаррир: Ҳ.Р. Салоева

Муҳаррирлар: Ф.М. Муҳаммадиева Е.А. Ярмолик

ТАҲРИР КЕНГАШИ

Таҳрир кенгаши раиси:

Абдураҳмонов Иброҳим Юлчиевич, б.ф.д., проф., академик

 

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ

Салимов Оқил Умурзоқович, тех.ф.д., проф., академик

Юлдашев Бегзод Садикович, ф.-м.ф.д., проф., академик

Маджидов Иномжон Урушевич, тех.ф.д., проф.

Турдикулова Шахлохон Ўткуровна, б.ф.д., проф.

Пармон Валентин Николаевич, к.ф.д., проф.,

Россия Фанлар академиясининг Сибирь филиали раиси

 

Мурзин Дмитрий Юрьевич, к.ф.д., проф.,

Aбо Aкадемияси университети (Финляндия)

 

Абдураҳмонов Қаландар, и.ф.д., проф., академик

Арипов Тахир Фатихович, к.ф.д., проф., академик

Матчанов Рафик, тех.ф.д., проф., академик

Саидов Акмал Холматович, ю.ф.д., проф., академик

Шарипов Хасан Туропович, к.ф.д., проф., академик

Собиров Равшан Зойирович, б.ф.д., проф., академик

Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, б.ф.д., проф., академик

Ибрагимов Холбой Ибрагимович, п.ф.д., проф.

Азамат Зиё, т.ф.д., проф.

Халимова Замира Юсуповна, тиб.ф.д., проф.

Далиев Хожиакбар, ф.-м.ф.д., проф.

Бўриев Забардаст Тожибоевич, б.ф.д., проф.

Муҳамедиев Мухторхон, к.ф.д., проф.

Арабов Нурали Уралович, и.ф.д., проф.

Холмўминов Шайзоқ Рахматович, и.ф.д., проф.

Каримов Нарбой Ғаниевич, и.ф.д., проф.

Мамасиддиқов Музаффаржон Мусажонович, ю.ф.д., проф.

Отажонов Аброр Анварович, ю.ф.д., проф.

Тошболтаев Муҳаммад Тожиалиевич, тех.ф.д., проф.

Султонов Тохиржон Зокирович, тех.ф.д., проф.

Тураходжаев Нодир, тех.ф.д., проф.

Сагдуллаев Шомансур Шохсаидович, тех.ф.д., проф.

Хамидов Муҳаммадхон, қ.-х.ф.д., проф.

Карабаев Маматхан Садирович, г.-м.ф.д., проф.

Отажонов Шуҳрат Ибрайимжонович, и.ф.д.

Анарбоев Абдулхамиджон, т.ф.д.

Ашуров Хатам Бахранович, тех.ф.д.

Мусаев Жахонгир Паязович, г.ф.н.

Джуманова Раъно Файзуллаевна, и.ф.н.

Ushbu jurnalning nashrlari